logo

KredEx´ webbaserede værktøjer hjalp virksomheder, der blev ramt af pandemien

Læs hvordan Uptime under COVID-19 pandemien udviklede nye webbaserede værktøjer, der gjorde det muligt at indsende låne- og lånegarantiansøgninger via en selvbetjeningsløsning.

KredEx´ webbaserede værktøjer hjalp virksomheder, der blev ramt af pandemien

Den globale coronapandemi, der begyndte i foråret 2020, tvang mange virksomheder til at lukke deres døre for kunderne. For at yde støtte til berørte virksomheder indførte den estiske regering nye supportprogrammer.

Programmerne skulle administreres af KredEx-fonden, som hurtigt skulle oprette nye webbaserede værktøjer, der gjorde det muligt for virksomheder at indsende både låne- og lånegarantiansøgninger via en selvbetjeningsløsning.

KredEx henvendte sig til Uptime for at håndtere frontend-arbejdet. Opgaven var at oprette de nye webbaserede ansøgningsskemaer og håndtere integrationerne med forskellige offentlige systemer, men også at opdatere designet af selvbetjeningssystemet for bedre at matche fondens generelle designfilosofi.

Et mangeårigt samarbejde

– Vi havde hårdt brug for nye webformularer til at modtage ansøgninger om de nye foranstaltninger, og vi manglede tekniske løsninger til at reducere den voksende administrative byrde for vores medarbejdere. Udviklingsarbejdet blev udført af vores mangeårige partner Uptime, som også hjalp os med at harmonisere designet af selvbetjeningsløsningen med fondens nye brandingimage, siger Thomas Lepik, der er KredEx’ tekniske chef.

Den opdaterede selvbetjeningsløsning giver nu brugerne mulighed for at indsende alle nødvendige applikationer og dokumenter ét sted, da den tekniske løsning, der er oprettet af Uptime, også er integreret med flere statsdrevne systemer.

Signering var en udfordring

Eksempler på vigtige funktioner er, at virksomhedsregistret forespørges via X-Road, brugere identificeres ved hjælp af tilstandsgodkendelsestjenesten (TaRa), og anmodninger og dokumenter kan underskrives ved hjælp af statens signeringstjeneste (SiGa).

– Den største udfordring for Uptime var at migrere – det vil sige flytte – underskrivelsen af applikationer og dokumenter fra DigiDocService til den nationale signeringstjeneste, men i sidste ende lykkedes det for os at få det til at fungere med succes, fortæller Arigio Somelar, Uptimes projektleder.

Følgende teknologier blev brugt til projektet: MS .NET, JavaScript, Survey Project.

Om KredEx

KredEx er en fond, der er oprettet af Estlands Økonomi- og Kommunikationsministerium i 2001 med det formål at levere finansielle løsninger baseret på den bedste praksis og globale erfaringer. I årenes løb er KredEx blevet et vigtigt led mellem estiske finansielle institutioner og låntagere og mellem eksportører og udenlandske købere.

KredEx hjælper desuden virksomheder med lån, venturekapital, kreditforsikring og statsstøttede garantier for hurtigere udvikling og sikker ekspansion på udenlandske markeder.

Vil du høre mere?

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres næste IT-projekt.

kontakt johan

Johan Pedersen

Business Development Manager