logo
Minlæring Language Learning Platform

Minlæring er en intelligent læringsplatform til sprogfagene i gymnasiet, mens Fejlretter er et anmelderrost digitalt retteprogram til Microsoft Word og Google Docs. De to digitale værktøjer giver hver dag 146 danske gymnasier og knap 60.000 elever bedre, sjovere og smartere læring.


Vores samarbejde er båret af ærlighed, transparens og gensidig tillid. Uptime Development har i deres samarbejde med os bevist, at de er et professionelt softwarehus med kapacitet og udviklingsmuskler til at rådgive om og udvikle komplekse, krævende og intelligente digitale læringsplatforme.

NICKLAS AUGUSTINE

Co-founder, Minlæring

De to intelligente læringsværktøjer er udviklet i et tæt strategisk partnerskab mellem Minlæring og Uptime Development. Begge værktøjer møder anerkendelse og er i dag en stor succes på landets gymnasier. Det er der, ifølge medstifter af Minlæring Nicklas Augustine, flere årsager til.

– For det første møder Minlæring og Fejlretter eleverne på deres niveau. Det sikrer, at de kan udvikle sig i deres eget tempo, og at de bliver skubbet videre til stadig svære øvelser med den nødvendige feedback og støtte. For det andet er animerede og forklarende videoer i kombination med anvendelse af gamification, der tildeler eleverne point, medaljer og pokaler undervejs i deres arbejde, med til at motivere og gøre det sjovere at arbejde med sprogfagene i gymnasiet, forklarer Nicklas Augustine, der er godt tilfreds med det samarbejde, han i flere end 5 år har haft med Uptime Development.

– Vi havde en udfordring med læringsplatformen, vi ikke kunne løse. Uptime Development blev hyret ind som problemknuser i 2015 og løste opgaven med stor professionalisme, god kvalitet og høj produktivitet. De gjorde det så godt, at vi valgte at indlede et fast samarbejde om udviklingen af Minlæring, forklarer Nicklas Augustine og peger på, at Uptime Developments forretningsforståelse er en af årsagerne til, at Minlæring og Fejlretter har fundet vej til undervisningslokalerne på hovedparten af landets gymnasier

Forretningsforståelse og tværfaglige teams sikrer rigtig løsning

– Uptime Development er dygtige til at sætte sig ind i vores og ikke mindst elevernes behov. De har forholdt sig kritiske og været dygtige til at rådgive os, så vi sammen konstant har forbedret brugeroplevelsen af vores digitale læringsværktøjer, forklarer medstifteren, der ser en stor styrke i at arbejde sammen med et team i stedet for én enkelt udvikler.

– Det giver os tryghed og sikkerhed, at Uptime Development arbejder i tværfaglige teams. Udviklingen er ikke alene knyttet op på én udvikler, men på et hold af dygtige medarbejdere med forskellige kompetencer og viden.

Det er med til at sikre, at vi får udviklet den rigtige løsning i en up to date teknologi med høj performance, fortæller Nicklas Augustine, der gerne anbefaler Uptime Development.

– Vores samarbejde er båret af ærlighed, transparens og gensidig tillid. Uptime Development har i deres samarbejde med os bevist, at de er et professionelt softwarehus med kapacitet og udviklingsmuskler til at rådgive om og udvikle komplekse, krævende og intelligente digitale læringsplatforme, understreger Nicklas Augustine.

Fakta om Minlæring

Den digitale læringsplatform Minlæring præsenterer opgaverne kort og præcist med interaktive ordforklaringer og mulighed for oplæsning på både dansk og fremmedsproget. Eleverne kan tage noter og har adgang til ordbøger, ligesom de kan se korte, animerede videoer, der visuelt fortæller om essensen af et område.

Opgaverne i Minlæring findes i flere sværhedsgrader og er varierede, så eleverne arbejder med såvel iagttagelse som produktion og refleksion. Alle øvelser giver øjeblikkelig feedback med svarvejledninger, så eleverne lærer, hvorfor de svarer rigtigt eller forkert. For at motivere de unge mennesker bruges gamification, der tildeler eleverne point, medaljer og pokaler undervejs i deres arbejde.

Vil du høre mere?

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres næste IT-projekt.

kontakt johan

Johan Pedersen

Business Development Manager